+420 778 743 704

Konfigurace schodiště

Sestavte si jednoduše své schodiště krok za krokem v konfigurátoru.

1. krok
Zvolte stropní otvor, do kterého chcete Vaše schodiště umístit (čtyřhranný, ve tvaru L doprava nebo doleva).

2. krok
Doplňte požadované rozměry, výšku schodiště, tloušťku stropu a potvrďte.

3. krok
Výšku schodiště lze v návaznosti na náklon 35° - 50° a ve vazbě na vybraný typ schodiště díky stavitelným nášlapům volit v rozmezí od 566 mm do 3 986 mm, minimální a maximální možná výška je závislá na typu a zvolených parametrech schodiště. 

Po zadání výšky schodiště Vám v některých případech budou nabídnuty různé možnosti počtu schodišťových stupňů, zvolte pro Vás optimální variantu. Počet schodišťových stupňů má vliv na náklon, stoupání a půdorysnou délku schodiště. Pokud je to možné, doporučujeme volit ideální náklon schodiště, který je 38°. U schodiště s podestou tvoří podesta poslední nášlap.

4. krok
Zvolte si šířku nášlapu a
typ zábradlí.

5. krok
Pod nákresem sestavovaného schodiště je uvedena rekapitulace s uvedením všech parametrů,
kde můžete volit také druh požadované povrchové úpravy schodiště
Schodišťovou sestavu je možné v rekapitulaci vytisknout, vygenerovat si její odkaz, nebo ji vložit do košíku.


Pro správnou funkci konfigurátoru musíte mít ve vašem prohlížeči povolený JavaScript!


Stropní otvor: Rozměr 1: mm Rozměr 2: mm Rozměr 3: mm Rozměr 4: mm Odstup od zdi: mm Upravit rozměry
Výška schodiště:
Síla stropu:
Odstup od zdi:
Rozměr 1:
Rozměr 2:
Rozměr 3:
Rozměr 4:
Překlopit schodiště
Potvrdit
Výška schodiště
Síla stropu
Šířka nášlapu
Zábradlí
Délka schodnice
Výška schodiště:
(566 mm - 3986 mm)

Výška mezipodesty

Délka schodnice
Půdorysná délka schodiště
NaN°
Mezipodesta - bok
Mezipodesta - bok
Mezipodesta - čelo
I. rameno - dolní
II. rameno - horní
Nástupní podlaha
Výstupní podlaha
Odstup od zdi
Mimo rozsah

Rekapitulace sestaveného schodiště

Typ schodiště - Přímé bez podesty
Sestava - PB-M-NE-600-0-NE-NE-3081-13-1
Dostupnost: skladem
Výška schodiště - --
Síla stropu - --
Podchozí výška - -- na -- nášlapu
Podchozí výška - Podchozí výška - schodiště nezasahuje pod strop
Šířka nášlapu - --
Celková šířka ramene - --
Počet schodišťových stupňů II. ramene (stoupání) - ks ( mm)
Počet schodišťových stupňů I. ramene (stoupání) - ks ( mm)
Zábradlí - Schodiště neobsahuje zábradlí
Spojovací materiál - ks
mm
mm
mm
mm
mm