+420 778 743 704

Montážní postup

1/2 lomené s podestou PDF

(1) Dřevěná schodnice (levá, pravá)

(2) Schodišťový stupeň (nášlap) 

(3) Kotvení schodnice k podlaze (levé, pravé)

(4) Kotvení schodnice na stěnu (levé, pravé)

(5) Šroub M8x30 + podložka pr. 22 mm

(6) Šroub M8x20 + podložka pr. 22 mm + uzavřená matice M8

(7) Šroub M8x70 + podložka pr. 22 mm

(8) Distanční podložka samolepící pr. 35 x 0,9 mm

(9) Dřevěná bočnice podesty

(10) Podesta

(11) Kotvení schodnice k podestě (levé, pravé)

(12) Kotvení podesty schodiště na stěnu (levé, pravé)

(13) Vrut 6 x 100 mm

(14) Kotvení ramene na podestu (levé, pravé)

(15) Vrut 6 x 35 mm

(16) Podpěra podesty 39 x 80 x 980 mm

(17) Vrut 6 x 60 mm (pro kotvení podesty ke schodnicím)

(18) Krytka pr. 16 mm (pro zakrytí otvorů kotvení hranolu pod podestou)

(19) Krytka pr. 35 mm (pro zakrytí otvorů kotvení podesty ke schodnicím)


1. krok

Položte si na podlahu dvě dřevěné schodnice (č. 1) pro II. schodišťové rameno (horní) a přišroubujte k nim do matic umístěných ve schodnicích kotvení na stěnu (č. 4) a kotvení ramene na podestu (č. 14) pomocí šroubů M8x30 a podložek pr. 22 mm (č. 5). Šrouby pevně dotáhněte pomocí inbusového klíče, který je součástí dodávky.

2. krok

Na všechny schodišťové stupně (č. 2) z boku, před všechny matice M8, nalepte samolepící distanční podložky pr. 35 x 0,9 mm (č. 8), které tak budou umístěny mezi schodnicemi a schodišťovými stupni a v budoucnu zamezí nepříjemnému vrzání schodiště. Obě schodnice (č. 1) si položte naproti sobě na podlahu a upevněte mezi ně jednotlivé schodišťové stupně (č. 2) následovně. Pomocí inbusového klíče, šroubů M8x70 a podložek pr. 22 mm (č. 7) přišroubujte první a poslední stupeň, poté došroubujte ostatní stupně. Šrouby nedotahujte napevno.

3. krok

Oměřte rozteče otvorů z kotvení schodnice na stěnu (č. 4), označte a vyvrtejte otvory pro kotvení na stěnu tak, aby horní hrany kotvení (č. 4) byly v úrovni výstupní podlahy a vzdálenost ramene od stěny byla min. 25 mm. Odšroubujte šroub M8x20 s uzavřenou maticí M8 a podložkou pr. 22 mm (č. 6) a venkovní část kotvení (č. 4) přišroubujte na stěnu, šrouby pevně dotáhněte.

Pozor: Kotvící prvky do stavebních materiálů nejsou s ohledem na možnou alternativu výběru technologie (vrut nebo závitové tyče a chemická malta) součástí dodávky.

4. krok

Takto smontované II. schodišťové rameno (horní) zavěste pomocí háčku do venkovní části kotvení uchycené na stěně a zajistěte šroubem M8x20 s uzavřenou maticí M8 a podložkou pr. 22 mm (č. 6) a nedotahujte napevno. Schodišťové rameno podepřete tak, aby výška kotvení ramene na podestu (č. 14), tedy výška horní hrany podesty, odpovídala výšce stanovené konfigurátorem (poslední číslo v kódu sestavy uvedené na faktuře a potvrzovacím emailu objednávky).

5. krok

Oměřte délku otvoru, ve kterém bude umístěno schodiště a zakraťte podestu (č. 10) pro ½ lomené schodiště o šířce 990 mm na tuto požadovanou délku. Podestu následně vložíte do otvoru mezi zdmi, podepřete ji ve výšce stanovené konfigurátorem (poslední číslo v kódu sestavy uvedené na faktuře a potvrzovacím emailu objednávky) na straně I. schodišťového ramene (dolního) a na straně II. schodišťového ramene (horního) tak, aby kotvení schodnice k podestě (č. 11) u horního ramene leželo na horní hraně podesty. Pomocí vodováhy umístíte podestu do vodorovné polohy a označíte na stěně výšku pro podpěru podesty (č. 16).

6. krok

Na podpěru podesty (č. 16) nalepíte 3 ks samolepících distančních podložek pr. 35 x 0,9 mm (č. 8), které tak budou umístěny mezi podestou a podpěrou a v budoucnu zamezí nepříjemnému vrzání podesty. Poté našroubujete podpěru na stěnu a pevně sešroubujete zespoda s podestou pomocí 3 ks vrutů 6 x 100 mm (č. 13) a zakryjete krytkou pr. 16 mm (č. 18). Poté upevněte na horní plochu podesty, směrem k II. schodišťovému rameni – hornímu), levé a pravé kotvení ramene na podestu (č. 14) pomocí 2 ks vrutů 6 x 35 mm (č. 15) tak, aby byla zachována vzdálenost min. 25 mm bočnice od stěny.

7. krok

Na horní hranu bočnic podesty (č. 9) nalepte 3+3 ks samolepících distančních podložek pr. 35 x 0,9 mm (č. 8), které tak budou umístěny mezi podestou a bočnicemi podesty a v budoucnu zamezí nepříjemnému vrzání schodiště. Oměřte si rozteče otvorů na kotveních (č. 12), která budou montována na čela bočnic podesty (směrem ke stěně) a označte si je na stěně tak, aby jejich vzdálenost odpovídala šířce schodiště, horní plocha bočnic podesty byla doražena na spodní plochu podesty a byla zachována vzdálenost min. 25 mm od stěny. Kotvení podesty schodiště na stěnu (č. 12) upevněte do připravených otvorů. Bočnice podesty nasuňte do kotvení podesty schodiště na stěnu (č. 12) a sešroubujte pomocí šroubů M8x30 a podložek pr. 22 mm (č. 5). Následně pevně ukotvěte podestu k bočnicím podesty I. schodišťového ramene (dolnímu) pomocí 3 ks vrutů 6 x 60 mm (č. 17) šikmo přes předvrtané otvory pr. 35 mm v bočnicích a zakryjeme krytkou pr. 35 mm (č. 19).

8. krok

Na podestě (č. 10) označíte a následně vyříznete otvory pro držáky kotvení schodnice k podestě (č. 11) tak, aby podesta ležela pevně na bočnicích podesty (č. 9). Na přední čela bočnic podesty (směrem k I. schodišťovému rameni - dolnímu) upevněte kotvení schodnice k podestě (č. 11) pomocí 2 ks vrutů 6 x 100 mm (č. 13) tak, aby vzdálenost od horního lemu kotvení k horní hraně bočnice podesty bylo 38 mm. Otvory pro vruty jsou v bočnicích podesty předvrtány. 

9. krok

Položte si na podlahu dvě dřevěné schodnice (č. 1) a přišroubujte k nim do matic umístěných ve schodnicích kotvení k podlaze (č. 3) pomocí šroubů M8x30 a podložek pr. 22 mm (č. 5). Šrouby pevně dotáhněte pomocí inbusového klíče.

10. krok

Na všechny schodišťové stupně (č. 2) z boku, před všechny matice M8, nalepte samolepící distanční podložky pr. 35 x 0,9 mm (č. 8), které tak budou umístěny mezi schodnicemi a schodišťovými stupni a v budoucnu zamezí nepříjemnému vrzání schodiště. Obě schodnice (č. 1) si položte naproti sobě na podlahu a upevněte mezi ně jednotlivé schodišťové stupně (č. 2) následovně. Pomocí inbusového klíče, šroubů M8x70 a podložek pr. 22 mm (č. 7) přišroubujte první a poslední stupeň, poté došroubujte ostatní stupně. Šrouby nedotahujte napevno.

11. krok

Smontované I. schodišťové rameno (dolní) zvedněte a nasaďte do kotvení schodnice k podestě (č. 11) a sešroubujte šrouby M8x30 s podložkami pr. 22 mm (č. 5). Označte a vyvrtejte otvory pro kotvení do podlahy, šrouby nedotahujte napevno.

Pozor: Kotvící prvky do stavebních materiálů nejsou s ohledem na možnou alternativu výběru technologie (vrut nebo závitové tyče a chemická malta) součástí dodávky. Nyní pomocí vodováhy nastavte všechny schodišťové stupně (č. 2) do vodorovné polohy. Poté inbusovým klíčem všechny pevně dotáhněte. Následně dotáhněte napevno obě kotvení schodiště k podlaze (č. 3) a také šrouby M8x20 s uzavřenou maticí M8 na podložkách pr. 22 mm (č. 6) na všech čtyřech kotveních schodiště.

Nyní nastavte všechny schodišťové stupně (č. 2) na II. schodišťovém rameni (horním) pomocí vodováhy do vodorovné polohy. Poté inbusovým klíčem všechny pevně dotáhněte.

Posledním krokem je pevné dotažení šroubů M8x20 s uzavřenou maticí M8 na podložkách pr. 22 mm (č. 6) na všech čtyřech kotveních II. schodišťového ramene (horního). Nyní můžete vyjmout všechny podpěry.


 

Pro zajištění bezpečnosti a stability schodiště doporučujeme ramena schodiště ukotvit do stěny přes dřevěnou kulatinu pr. 70 mm, která je součástí dodávky v délce 400 mm a můžete si ji tak zkrátit na potřebnou délku dle vzdálenosti bočnice schodiště od stěny.