+420 778 743 704

Montážní postup

1/4 lomené s podestou PDF

(1) Dřevěná schodnice (levá, pravá)

(2) Schodišťový stupeň (nášlap)

(3) Kotvení schodnice k podlaze (levé, pravé)

(4) Kotvení schodnice na stěnu (levé, pravé)

(5) Šroub M8x30 + podložka pr. 22 mm

(6) Šroub M8x20 + podložka pr. 22 mm + uzavřená matice M8

(7) Šroub M8x70 + podložka pr. 22 mm

(8) Distanční podložka samolepící pr. 35 x 0,9 mm

(9) Dřevěná bočnice podesty

(10) Podesta

(11) Kotvení schodnice k podestě (levé, pravé)

(12) Kotvení podesty schodiště na stěnu (levé, pravé)

(13) Vrut 6 x 100 mm

(14) Kotvení ramene na podestu (levé, pravé)

(15) Vrut 6 x 35 mm


1. krok

Položte si na podlahu dvě dřevěné schodnice (č. 1) pro II. schodišťové rameno (horní) a přišroubujte k nim do matic umístěných ve schodnicích kotvení na stěnu (č. 4) a kotvení ramene na podestu (č. 14) pomocí šroubů M8x30 a podložek pr. 22 mm (č. 5). Šrouby pevně dotáhněte pomocí inbusového klíče, který je součástí dodávky.

2. krok

Na všechny schodišťové stupně (č. 2) z boku, před všechny matice M8, nalepte samolepící distanční podložky pr. 35 x 0,9 mm (č. 8), které tak budou umístěny mezi schodnicemi a schodišťovými stupni a v budoucnu zamezí nepříjemnému vrzání schodiště. Obě schodnice (č. 1) si položte naproti sobě na podlahu a upevněte mezi ně jednotlivé schodišťové stupně (č. 2) následovně. Pomocí inbusového klíče, šroubů M8x70 a podložek pr. 22 mm (č. 7) přišroubujte první a poslední stupeň, poté došroubujte ostatní stupně. Šrouby nedotahujte napevno.

3. krok

Oměřte rozteče otvorů z kotvení ramene na stěnu (č. 4), označte a vyvrtejte otvory pro kotvení na stěnu tak, aby horní hrany kotvení (č. 4) byly v úrovni výstupní podlahy a vzdálenost ramene od stěny byla min. 25 mm. Odšroubujte šroub M8x20 s uzavřenou maticí M8 a podložkou pr. 22 mm (č. 6) a venkovní část kotvení (č. 4) přišroubujte na stěnu, šrouby pevně dotáhněte.

Pozor: Kotvící prvky do stavebních materiálů nejsou s ohledem na možnou alternativu výběru technologie (vrut nebo závitové tyče a chemická malta) součástí dodávky.

4. krok

Takto smontované II. schodišťové rameno (horní) zavěste pomocí háčku do venkovní části kotvení uchycené na stěně a zajistěte šroubem M8x20 s uzavřenou maticí M8 a podložkou pr. 22 mm (č. 6) a nedotahujte napevno.

Výška schodišťového ramene se řídí podle Vaší konfigurace. "Y" odpovídá výšce kotvení schodnice k podestě (č. 11), tedy výšce horní hrany podesty. Hodnotu "Y" najdete ve Vašem potvrzovacím emailu, nebo na faktuře Vaší objednávky. Výška odpovídá posledním čtyřem číslicím v zprostředkovaním kódu (např. při kombinaci CL-CH-3300-2600-2600-0-0-25-200-900-10-0-N-0-3-1-2046 odpovídá číslo 2046 výšce horní hrany podesty). V této výšce tedy namontujete kotvení schodnice k podestě (č. 11).

5. krok

Na otvory v boku podesty, před všechny matice M8, nalepte samolepící distanční podložky pr. 35 x 0,9 mm (č. 8), které tak budou umístěny mezi podestou a bočnicemi podesty a v budoucnu zamezí nepříjemnému vrzání. Podestu (č. 10) pevně sešroubujte s bočnicemi podesty (č. 9) inbusovým klíčem pomocí šroubů M8x70 a podložek pr. 22 mm (č. 7). Na přední čela bočnic podesty (směrem k I. schodišťovému rameni - dolnímu) upevněte kotvení schodnice k podestě (č. 11) pomocí vrutů 6 x 100 mm (č. 13). Otvory pro vruty jsou v bočnicích podesty předvrtány.

6. krok

Přišroubujte kotvení podesty schodiště na stěnu (č. 12) na čela bočnic podesty (směrem ke stěně). Oměřte si rozteče otvorů na kotveních (č. 12) a označte si je na stěně tak, aby kotvení schodnice k podestě (č. 11) u horního ramene leželo na horní hraně podesty. Vyvrtejte díry, demontujte kotvení podesty schodiště na stěnu (č. 12) z bočnic podesty a upevněte je na stěnu do připravených otvorů.

7. krok

Smontovanou podestu uložte do připevněných kotvení podesty schodiště na stěnu (č. 12), přišroubujte ji šrouby M8x30 s podložkami pr. 22 mm (č. 5) do matic umístěných na bocích bočnic podesty a podepřete podestu provizorními podpěrami do vodorovné polohy. Poté upevněte na horní plochu podesty, (směrem k II. schodišťovému rameni – hornímu), levé a pravé kotvení ramene na podestu (č. 14) pomocí vrutů 6 x 35 mm (č. 15) tak, aby byla zachována vzdálenost min. 25 mm bočnice od stěny.

8. krok

Položte si na podlahu dvě dřevěné schodnice (č. 1) a přišroubujte k nim do matic umístěných ve schodnicích kotvení k podlaze (č. 3) pomocí šroubů M8x30 a podložek pr. 22 mm (č. 5). Šrouby pevně dotáhněte pomocí inbusového klíče.

9. krok

Na všechny schodišťové stupně (č. 2) z boku, před všechny matice M8, nalepte samolepící distanční podložky pr. 35 x 0,9 mm (č. 8), které tak budou umístěny mezi schodnicemi a schodišťovými stupni a v budoucnu zamezí nepříjemnému vrzání schodiště. Obě schodnice (č. 1) si položte naproti sobě na podlahu a upevněte mezi ně jednotlivé schodišťové stupně (č. 2) následovně. Pomocí inbusového klíče, šroubů M8x70 a podložek pr. 22 mm (č. 7) přišroubujte první a poslední stupeň, poté došroubujte ostatní stupně. Šrouby nedotahujte napevno.

10. krok

Takto smontované I. schodišťové rameno (dolní) zvedněte a nasaďte do kotvení schodnice k podestě (č. 11) a sešroubujte šrouby M8x30 s podložkami pr. 22 mm (č. 5). Označte a vyvrtejte otvory pro kotvení do podlahy, šrouby nedotahujte napevno. Kotvící prvky do stavebních materiálů nejsou s ohledem na možnou alternativu výběru technologie (vrut nebo závitové tyče a chemická malta) součástí dodávky. Nyní pomocí vodováhy nastavte všechny schodišťové stupně (č. 2) do vodorovné polohy. Poté inbusovým klíčem všechny pevně dotáhněte. Následně dotáhněte napevno obě kotvení schodiště k podlaze (č. 3) a také šrouby M8x20 s uzavřenou maticí M8 na podložkách pr. 22 mm (č. 6) na všech čtyřech kotveních schodiště.

Nyní nastavte všechny schodišťové stupně (č. 2) na II. schodišťovém rameni (horním) pomocí vodováhy do vodorovné polohy. Poté inbusovým klíčem všechny pevně dotáhněte.

Posledním krokem je pevné dotažení šroubů M8x20 s uzavřenou maticí M8 na podložkách pr. 22 mm (č. 6) na všech čtyřech kotveních II. schodišťového ramene (horního). Nyní můžete vyjmout všechny podpěry.

Pro zajištění bezpečnosti a stability schodiště doporučujeme ramena schodiště ukotvit do stěny přes dřevěnou kulatinu pr. 70 mm, která je součástí dodávky v délce 400 mm a můžete si ji tak zkrátit na potřebnou délku dle vzdálenosti bočnice schodiště od stěny.