+420 778 743 704

Montážní postup

Přímé s podestou PDF

(1) Dřevěná schodnice (levá, pravá)

(2) Schodišťový stupeň (nášlap)

(3) Kotvení schodnice k podlaze (levé, pravé)

(5) Šroub M8x30 + podložka pr. 22 mm

(6) Šroub M8x20 + podložka pr. 22 mm + uzavřená matice M8

(7) Šroub M8x70 + podložka pr. 22 mm

(8) Distanční podložka samolepící pr. 35 x 0,9 mm

(9) Dřevěná bočnice podesty

(10) Podesta

(11) Kotvení schodnice k podestě (levé, pravé)

(12) Kotvení podesty schodiště na stěnu (levé, pravé)

(13) Vrut 6 x 100 mm


1. krok

Na otvory v boku podesty (č. 10), před všechny matice M8, nalepte samolepící distanční podložky pr. 35 x 0,9 mm (č. 8), které tak budou umístěny mezi podestou a bočnicemi podesty a v budoucnu zamezí nepříjemnému vrzání. Podestu pevně sešroubujte s bočnicemi podesty (č. 9) inbusovým klíčem, který je součástí dodávky, a to pomocí šroubů M8x70 a podložek pr. 22 mm (č. 7). Na přední čela bočnic podesty (směrem ke schodišťovému rameni) upevněte kotvení schodnice k podestě (č. 11) pomocí vrutů 6 x 100 mm (č. 13). Otvory pro vruty jsou v bočnicích podesty předvrtány.

2. krok

Přišroubujte kotvení podesty schodiště na stěnu (č. 12) na čela bočnic podesty (směrem ke stěně). Oměřte si rozteče otvorů na kotveních (č. 12) a označte si je na stěně tak, aby horní plocha podesty po ukotvení na stěnu byla na úrovni výstupní podlahy. Vyvrtejte díry, demontujte kotvení podesty schodiště na stěnu z bočnic podesty a upevněte je na stěnu do připravených otvorů tak, aby byla zachována vzdálenost min. 25 mm bočnice podesty od stěny.

3. krok

Smontovanou podestu uložte do připevněných kotvení podesty schodiště na stěnu (č. 12) a přišroubujte ji šrouby M8x30 s podložkami pr. 22 mm (č. 5) do matic umístěných na bocích bočnic podesty a podepřete podestu provizorními podpěrami do vodorovné polohy.

4. krok

Položte si na podlahu dvě dřevěné schodnice (č. 1) a přišroubujte k nim do matic umístěných ve schodnicích kotvení k podlaze (č. 3) pomocí šroubů M8x30 a podložek pr. 22 mm (č. 5). Šrouby pevně dotáhněte pomocí inbusového klíče.

5. krok

Na všechny schodišťové stupně (č. 2) z boku před všechny matice M8, nalepte samolepící distanční podložky pr. 35 x 0,9 mm (č. 8), které tak budou umístěny mezi schodnicemi a schodišťovými stupni a v budoucnu zamezí nepříjemnému vrzání schodiště. Obě schodnice (č. 1) si položte naproti sobě na podlahu a upevněte mezi ně jednotlivé schodišťové stupně (č. 2) následovně. Pomocí inbusového klíče, šroubů M8x70 a podložek pr. 22 mm (č. 7) přišroubujte první a poslední stupeň, poté došroubujte ostatní stupně. Šrouby nedotahujte napevno.

6. krok

Takto smontované schodišťové rameno zvedněte a nasaďte do kotvení schodnice k podestě (č. 12) a sešroubujte šrouby M8x30 s podložkami pr. 22 mm (č. 5). Označte a vyvrtejte otvory pro kotvení do podlahy, šrouby nedotahujte napevno.

Pozor: Kotvící prvky do stavebních materiálů nejsou s ohledem na možnou alternativu výběru technologie (vrut nebo závitové tyče a chemická malta) součástí dodávky. Nyní pomocí vodováhy nastavte všechny schodišťové stupně (č. 2) do vodorovné polohy. Poté inbusovým klíčem všechny pevně dotáhněte. Následně dotáhněte napevno obě kotvení schodiště k podlaze (č. 3).

Posledním krokem je pevné dotažení šroubů M8x20 s uzavřenou maticí M8 na podložkách pr. 22 mm (č. 6) na všech čtyřech kotveních schodiště. Nyní můžete vyjmout podpěry podesty schodiště.

Pro zajištění bezpečnosti a stability schodiště doporučujeme ramena schodiště ukotvit do stěny přes dřevěnou kulatinu pr. 70 mm, která je součástí dodávky v délce 400 mm a můžete si ji tak zkrátit na potřebnou délku dle vzdálenosti bočnice schodiště od stěny.