+420 778 743 704

Montážní postup

Zábradlí PDF

(1) Dřevěná schodnice (levá, pravá)

(2) Schodišťový stupeň (nášlap) 

(6) Šroub M8x20 + podložka pr. 22 mm + uzavřená matice M8

(7) Šroub M8x70 + podložka pr. 22 mm

(9) Dřevěná bočnice podesty

(15) Vrut 6 x 35 mm

(20) Nerezový sloupek zábradlí 40 x 40 mm

(21) Hranaté nerezové madlo zábradlí 40 x 40 mm

(22) Nerezový prut 12 mm

(23) Koncovka nerezového prutu 12 mm - záslepka

(24) Koncovka nerezového madla zábradlí 40 x 40 mm - rovná

(25) Krytka nerezového sloupku zábradlí

(26) Kovová platle sloupku zábradlí

(27) Distanční podložka pr. 4 mm
 

1. krok

Rozmístění nerezových sloupků zábradlí

Sloupek zábradlí (č. 20) je kotven vždy dvěma šrouby přes kovovou platli (č. 26), která je nasunuta do sloupku zábradlí otvorem v jeho spodní části. Horní kotvící šroub sloupku zábradlí je vždy M8x70 (č. 7), kterým je přes sloupek zábradlí uchycen také schodišťový stupeň (č. 2). Spodní kotvící šroub sloupku zábradlí - vyjma prvního sloupku zábradlí na II. rameni - je vždy vrut 6 x 35 mm (č. 15), kterým je sloupek zábradlí kotven do schodnice (č. 1).

I. rameno

x1 < x2

x1, x2 ≤ 1,2 m

x1 = x2

x1, x2 ≤ 1,2 m

Vyšroubujte šroub M8x70 (č. 7) na druhém schodišťovém stupni (č. 2), odeberte podložku pr. 22 mm a stejným šroubem uchyťte první sloupek zábradlí jeho horním kotvícím otvorem přes nasunutou kovovou platli (č. 26) ke schodnici (č. 1). Sloupek zábradlí (č. 20) přidržte ve svislé poloze (zkontrolujte pomocí vodováhy a také zkontrolujte vodorovnou polohu druhého stupně) a pevně přitáhnete ke schodnici (č. 1). Spodním kotvícím otvorem sloupku zábradlí zajistěte sloupek zábradlí ve svislé poloze vrutem 6 x 35 mm (č. 15).

Následně instalujte poslední sloupek zábradlí, který bude na posledním výstupním schodišťovém stupni I. ramene. Instalaci proveďte stejně jako u prvního sloupku zábradlí.

Potom rozmisťte stejným způsobem zbývající sloupky zábradlí mezi první a poslední tak, aby vzdálenosti x1 a x2 byly stejné a vzdálenost mezi jednotlivými sloupky zábradlí byla ≤ 1,2 m. Takto ideální rozmístění sloupků zábradlí lze realizovat u varianty, kdy má I. rameno sudý počet schodišťových stupňů. V opačném případě nemohou být vzdálenosti stejné. Pokud trváte na zachování stejné vzdálenosti tj. x1 = x2, můžete umístit středový sloupek zábradlí mezi schodišťové stupně a ukotvit ho spodním i horním kotvícím otvorem pomocí vrutů 6 x 35 mm (č. 15). Tuto variantu nedoporučujeme s ohledem na nižší pevnost než při variantě kotvení sloupku zábradlí šroubem M8x70 do schodišťového stupně.

Podesta

Vyšroubujte krajní šrouby M8x70 (č. 7) na bočnici podesty (č. 9) - středový zůstává, odeberte podložky pr. 22 mm a stejnými šrouby uchyťte oba sloupky zábradlí (č. 20) horními kotvícími otvory přes nasunutou kovovou platli (č. 26) k bočnici podesty (č. 9). Sloupky zábradlí přidržte ve svislé poloze (zkontrolujte pomocí vodováhy) a pevně přitáhněte k bočnici podesty. Spodními kotvícími otvory sloupků zábradlí pak zajistěte sloupky zábradlí ve svislé poloze pomocí vrutů 6 x 35 mm (č. 15).

II. rameno

Následně rozmisťte stejným způsobem jako poslední sloupek zábradlí zbývající sloupky zábradlí mezi první a poslední tak, aby vzdálenosti x1 a x2 byly stejné a vzdálenost mezi jednotlivými sloupky zábradlí byla ≤ 1,2 m. Takto ideální rozmístění sloupků zábradlí lze u varianty, kdy má II. rameno lichý počet schodišťových stupňů. V opačném případě nemohou být vzdálenosti stejné. Pokud trváte na zachování stejné vzdálenosti tj. x1 = x2, můžete umístit středový sloupek zábradlí mezi schodišťové stupně a ukotvit ho spodním i horním kotvícím otvorem pomocí vrutů 6 x 35 mm (č. 15). Tuto variantu nedoporučujeme s ohledem na nižší pevnost než při variantě kotvení sloupku zábradlí šroubem M8x70 do schodišťového stupně (č. 2).

x 1 = x 2
x 1, x 2 ≤ 1,2 m

2. krok

Uchycení nerezového madla

Nerezové madlo (č. 21) uchytíte ke sloupkům zábradlí (č. 20) pomocí samořezných vrutů, následně uzavřete koncovkami madla (č. 24).

Vyšroubujte šroub M8x70 (č. 7) na prvním schodišťovém stupni (č. 2), odeberte podložku pr. 22 mm a stejným šroubem uchyťte první sloupek zábradlí (č. 20) jeho horním kotvícím otvorem přes nasunutou kovovou platli (č. 26) uvnitř sloupku zábradlí a distanční podložkou pr. 4 mm (č. 27), která je umístěná mezi schodnicí (č. 1) a sloupkem zábradlí. Sloupek zábradlí přidržte ve svislé poloze (zkontrolujte pomocí vodováhy) a označte spodní kotvící otvor na držáku II. ramene. Nyní vyvrtejte otvor pr. 8,2 mm a pomocí šroubu M8x20, podložky pr. 22 mm a uzavřené matice M8 (č. 6) pevně dotáhněte k držáku II. ramene. Následně instalujte poslední sloupek zábradlí, který bude na posledním výstupním schodišťovém stupni (č. 2) II. ramene. Instalaci proveďte stejně jako u prvního sloupku zábradlí, jen s tím rozdílem, že spodním kotvícím otvorem sloupku zábradlí zajistíte sloupek zábradlí ve svislé poloze vrutem 6 x 35 mm (č. 15) ke schodnici II. ramene. Distanční podložky tl. 4 mm budou umístěny mezi schodnicí a všemi sloupky zábradlí II. ramene (mimo prvního) u obou kotvících šroubů sloupku zábradlí.

3. krok

Uchycení výplně nerezového zábradlí

Pomocí inbusového klíče uvolněte horní části držáků prutu a navlékněte je na nerezové pruty (č. 22). Následně tyto horní části ukotvěte zpět ke spodním částem držáků instalovaných na sloupcích zábradlí (č. 20). Nastavte požadovaný přesah prutu za držákem a pevně dotáhněte jistící šroubky na všech držácích. Pomocí lepidla uchyťte koncovky nerezového prutu (č. 23)

Po dokončení montáže doporučujeme všechny šroubované spoje ještě jednou projít a dotáhnout. Následně uzavřete všechny sloupky zábradlí pomocí krytek nerezového sloupku zábradlí (č. 25) a lepidla. Poté je možné schodiště bezpečně užívat.