CZ

Jak správně zaměřit schodiště

Zaměření schodiště je důležitý krok
při jeho plánování a výrobě.

Pomůcky pro správné zaměření schodiště

  • rovná dlouhá lať či prkno, nebo hliníková stahovací lať
  • vodováha cca 1 m dlouhá
  • metr – ideálně svinovací 5 m
  • velký úhelník nebo jiná pomůcka na kontrolu pravého úhlu (deska SDK, deska polystyrenu a podobně)
  • obyčejná tužka

01 Určení
POLOHY NÁSTUPU SCHODIŠTĚ

Určit polohu nástupu schodiště, respektive přední hrany 1. stupně = stanovit délku schodiště.

Pozn. vyplývá většinou z projektové dokumentace, pokud není určena – tak lze délku schodiště odvodit z následující pomůcky: Optimální schodiště na každých 100 mm výšky zabere půdorysně ca 165 mm, při výšce 2800 mm tedy 4600 mm. Strmé schodiště: na každých 100 mm výšky zabere půdorysně ca 140 mm, při výšce 2800 mm tedy 3900 mm. Velmi pohodlné: na každých 100mm výšky zabere půdorysně ca 190 mm, při výšce 2800 mm tedy 5300 mm.

02 Ověření
ÚHLU VÝSTUPNÍ HRANY

Ověřit pravý úhel výstupní hrany schodiště vůči délce měřené v dalším kroku. Pokud se úhel tzv. zavírá, je nutné s tím počítat a odchylku odečíst od změřené půdorysné délky.

03 Zaměření
DÉLKY RAMENE

Nyní změřit délku ramene L1 – spustit svislici od výstupu k dolní podlaze (ideálně po zdi podél ramene, pokud existuje) a odtud pak změřit vzdálenost k nástupní hraně z bodu 1. Je-li přímo pod výstupní hranou zeď k podlaze, máte měření snazší. Nezapomeňte však zkontrolovat svislost a případně korigujte. Je-li však výstupní hrana "utopena" až za rovinu této zdi – nezapomeňte připočítat rozdíl.

Pozor na existenci (i budoucí) obložky dveří vedle nástupu – kvůli kolizi se schodnicí. Rovněž je vhodné zaměřit otvory, dveře a jiné elementy ve stěně vedle schodiště a posoudit opět možnost kolize.

04 Zaměření
ŠÍŘKY STAVEBNÍHO OTVORU A SCHODIŠTĚ

Změřit šířku stavebního otvoru a stanovit šířku schodiště. Doporučujeme nejméně 1 m. Limitující je v tomto směru právě šířka hotového stavebního otvoru. Dále je nutno vzít v potaz tloušťku případného obkladu stropu a poté ponechat ještě 50mm místa podél budoucího madla zábradlí – mezera na prsty.

06 Zaměření
PODCHODNÉ VÝŠKY

Poslední důležitý rozměr u schodiště je podchodná výška. Existuje jen u schodišť, které mají nástup pod stropem v místnosti. Měří se jako světlá výška mezi spodní hranou stropního otvoru a stupněm schodiště svisle pod ní. Ideál je 220 cm a více.

Pokud to lze z PD vyčíst a dopočítat – rozhodně zkontrolujte. V opačném případě to učiňte později na základě půdorysného návrhu vzešlého z Vámi výše zadaných rozměrů.

07 Případ
DVOU SCHODIŠT NAD SEBOU

V případě dvou schodišť nad sebou – je třeba brát v úvahu při plánování nástupu horního schodiště rozměr otvoru pod ním – aby schody tzv. "nespadly do díry".